Het sociaal domein online? Logischer dan je denkt.
Ard van Winden, Senior Accountmanager
Hoogwaardig in de uitvoering, laagdrempelig in gebruik. Heb jij te maken met het sociaal domein? Nee? Zeker weten? Iedereen die ziek, werkeloos, (tijdelijk) of arbeidsongeschikt is valt binnen het sociaal domein. Net als ouderen en kinderen die wat extra zorg nodig hebben. Kijk om je heen en je kent meer mensen dan je denkt die gebruik maken van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over ons. Over mensen die we kennen en die dicht bij ons staan. Het sociaal domein online? Logischer dan je nu misschien denkt.

Wat is het sociaal domein precies?

Wat is het sociaal domein precies? Het Sociaal Domein is een term die is ontstaan om de overheidsontwikkelingen aan te geven die met de drie grote decentralisaties te maken hebben. In Zorg, Werk en Jeugdhulp. Er zijn 2 ontwikkelingen in te vangen: 1. De Decentralisatie 2. De (nieuwe) wetten die uitgevoerd moeten worden

1. De Decentralisatie

Feitelijk betekent het de taken delegeren naar lagere organisatieonderdelen, of zoals bij de overheid van Rijksoverheid naar gemeenten. Op wikipedia vind je voordelen van decentralisatie mooi beschreven door de Organisatiedeskundige Henry Mintzberg:

  • In grote organisaties kan één persoon in het centrum nooit alle beslissingen overzien. Decentralisatie verplaatst de beslissingsbevoegdheid dichter naar de plaats van impact.
  • De organisatie kan hierdoor sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen.
  • Een bepaalde mate van autonomie maakt mensen meer gemotiveerd.

Dat laatste punt is met name belangrijk, hier komen we zo op terug.

2. De uitvoering van wetten die zijn gedecentraliseerd

Om bovenstaande redenen, en natuurlijk het gegeven dat het een aanzienlijke besparing voor de overheid zou moeten opleveren, zijn de volgende wetten ter uitvoering naar de gemeenten gegaan:

  • Zorg (van Awbz naar Wmo)
  • Werk (Participatiewet)
  • Jeugdhulp (Jeugdwet)

De verschuiving van taken leidt tot veel organisatorische veranderingen. Taken lager in de overheids organisatie beleggen. Dat levert dus voordelen op. Die voordelen wil je doorvertalen naar de mensen waarover het gaat door hen meer en beter te betrekken. Dat kan via diverse kanalen zoals een gesprek aan de balie of thuis, telefonisch en online. ‘Click-Call-Face’ heet dit uitgangspunt ook wel, waarbij sturing wordt toegepast bij deze kanalen. Het juiste kanaal wordt gekozen om zo effectief mogelijk te zijn. En combinaties zijn mogelijk in een proces waarbij mensen geholpen worden naar werk, een veilige woonplek of bijstand in welke vorm dan ook. Het lijkt soms beter om altijd fysiek in gesprek te gaan. De duurste optie van de verschillende kanalen. Dat blijkt vaak juist niet zo te zijn. Bij Orionis Walcheren, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veerle en Vlissingen zie je de decentralisatie al verder doorgevoerd. En ook de digitalisering. In het DNA van de medewerkers en de visie van Orionis zie je terug dat betrokkenheid niet stopt bij het uitvoeren van een (nieuwe) wet. De toepassing van digitale middelen is toegenomen en de directe relatie met de doelgroep die is hierdoor juist verbeterd bij Orionis. Meer cliënten beter en sneller helpen met dezelfde hoeveelheid mensen. Als dat toch eens overal lukt… De doelgroep actief betrekken is een voorwaarde om succesvol te digitaliseren. Punt 3 van Mintzberg is hier van toepassing. Actief betrekken geeft een gevoel van autonomie en stimuleert de motivatie. Van het kastje naar de muur sturen werkt niet. Juridische en formele taal ook niet. Dat weten we inmiddels wel en er is al veel verbeterd.  Ik hoorde laatst van het initiatief www.snapdebrief.nl . Heel fijn natuurlijk dat je hulp krijgt van een ander die de brief wél snapt en uitlegt wat er feitelijk wordt gevraagd of moet gebeuren. Maar het is nog steeds een brief en de brief was dus kennelijk te moeilijk.

“Juist digitale communicatie dwingt eenvoud af. Dat helpt”
Ga samen met je doelgroep in gesprek, waarbij de wens en de inzichten die mensen zelf al hebben wordt toegepast. Hou het simpel. Juist digitale communicatie dwingt eenvoud af. Dat helpt. Zeker in het sociale domein. Kies het beste en meest logische kanaal om te communiceren. Stem het af, dat zorgt voor draagvlak. Hoe fijn is het als je, soms onder begeleiding, de gegevens over een uitkering of bijstand veilig en vertrouwd online achter DigiD kan bekijken en uitwisselen. Laagdrempelige online formulieren zijn een uitkomst. Het gebruik van de juiste taal in de formulieren en de hulpteksen zijn belangrijk. Tooling die dit goed ondersteunt is dan essentieel.
Software om gebruiksvriendelijke formulieren mee te maken, die soms complex zijn aan de achterkant, waardoor ze juist voor de gebruikers begrijpelijk zijn. Echt ondersteund worden invullers als de intelligentie in het tool hen al verder helpt. Bijvoorbeeld door gegevens te tonen die al bekend zijn. En alleen relevante vragen te stellen. Het beheer van de uitvoering is ook veel eenvoudiger met TriplEforms. Als het eenmaal goed is ingeregeld is het voor de medewerkers in de organisatie ook veel eenvoudiger. Er worden minder fouten gemaakt. We weten allemaal hoe vervelend (en duur) het is om achteraf fouten te herstellen of klachten af te handelen. “First Time right” voor de invuller en de uitvrager van een formulier is waar we voor gaan met TriplEforms. Doe het in één keer goed.
“Het blijkt vanuit een sociaal oogpunt laagdrempeliger te zijn om online over je probleem te praten dan op de divan bij een psycholoog”
Online zijn is geen bedreiging meer, eerder een fijne manier om over diverse zaken contact te hebben over zaken die belangrijk zijn. Zelfredzaamheid begint juist soms daar. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de online psychologische ondersteuningsmiddelen die worden aangeboden bij verslavingen. Dat blijkt zeer succesvol te zijn. En…vertrouwd. Het blijkt vanuit een sociaal oogpunt laagdrempeliger te zijn om online over je probleem te praten dan op de divan bij een psycholoog of psychiater. TriplEforms is slimme software die juist in het Sociaal domein kan ontzorgen. Het is laagdrempelig in gebruik en rijk aan mogelijkheden om complexe wetten in de uitvoering een gezicht te geven. Daarom heeft Kodision al veel referenties en toepassingen met TriplEforms voor en door gemeenten, ook in het Sociaal Domein. Bel ons voor referenties of de toepassingen. Van bijzondere bijstand tot het invullen van een zelfredzaamheidsmatrix online. We vertellen er graag meer over. Of laten er wat van zien.

Wil jij meer lezen over het Sociaal Domein en onze oplossingen?